Til Menu  

BilButikken A/S

BilButikken A/S er etableret den 1. januar 2006 som følge af en fusion af de 2 autoriserede Toyota-forhandlere i det østjyske Randers og Grenaa og har således sammenlagt over 50 år på bagen.

Vi har således både en god forretningsmæssig, organisatorisk samt økonomisk ballast til at klare fremtidens udfordringer.

 

Vores miljøpolitik

Vi vil i vores arbejde handle ansvarligt, miljø- og arbejdsmiljørigtigt. Vi vil løbende forbedre os år efter år.

Vi vil

  1. Skabe løbende forbedringer på miljøområdet.
  2. Forebygge forurening samt styrke genanvendelse ved optimal indsamling, håndtering og behandling af farligt såvel som ufarligt affald.
  3. Udnytte ressourcerne bedst muligt.
  4. Inddrage miljø og arbejdsmiljø i planlægningen og under udførelsen af de forskellige arbejdsopgaver.
  5. Arbejde for at alle medarbejdere tager del i, og ansvar for, at minimere ugunstige miljøpåvirkninger affødt af driften.
  6. Overholde gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning og andre bestemmelser som vi har tilsluttet os.
  7. Sørge for, at de virksomheder der arbejder for os, kender til vores miljøpolitik og overholder lovgivningen inden for eget område.
  8. Ved indkøb af materiel og udstyr lægge vægt på de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige præstationer.
  9. Øge bevidstheden om miljøpåvirkninger fra vores produkter og vores drift både internt og eksternt.

 

Gennem en årlig revidering af vores miljøpolitik sikrer ledelsen, at denne er relevant og dækkende for BilButikken´s aktiviteter. (Maj 2018)

Endnu engang hjertelig velkommen og vi glæder os til at se dig.

BilButikken Randers

BilButikken Randers

Kristrupvej 168
8960 Randers SØ

   Mere info

Åbningstider

Spørg os

BilButikken Grenaa

BilButikken Grenaa

Trekanten 20
8500 Grenaa

   Mere info

Åbningstider

Spørg os